KKS Czarni Sosnowiec - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • ===WITAMY na STRONIE rocznika 2007===
 •        

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
TRENER
status Gadu-Gadu

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 68, wczoraj: 34
ogółem: 588 595

statystyki szczegółowe

Regulamin Akademii Piłkarskiej KKS Czarni Sosnowie

Akademia Piłkarska

KKS CZARNI SOSNOWIEC

 

Regulamin

 

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej KKS Czarni Sosnowiec. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.


 

§1. Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem przyjęcia do Akademii Piłkarskiej KKS Czarni Sosnowiec (zwaną dalej Akademią Piłkarską) jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej (dostępnej u trenera danego zespołu/rocznika) oraz wykonanie badań lekarskich niezbędnych przy wysiłku sportowym, powtarzanych, co pół roku na zlecenie klubu.

 2. Deklaracja członkowska określa status zawodników jako członków-uczestników KKS „Czarni” Sosnowiec (zgodnie z pkt. 4, § 12,Rozdz. III Statutu KKS „Czarni” Sosnowiec)

 3. Członkostwo w Akademii Piłkarskiej ma charakter odpłatny i dobrowolny.

 4. Opłata członkowska wynosi 60zł/miesiąc i uiszczana jest w sekretariacie klubu.

 5. Składka członkowska opłacana jest 11 miesięcy w roku. W związku z powyższym lipiec jest miesiącem bezskładkowym. Składka członkowska nie podlega zmniejszeniu bądź umorzeniu w przypadku wyjazdów np. w okresie ferii bądź wakacji.

 6. Składka ta nie jest opłatą za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Akademię Piłkarską a świadomą formą wsparcia Akademii Piłkarskiej KKS Czarni Sosnowiec.

 1. brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty członkowskiej,

 2. składka członkowska może zostać umorzona lub zmniejszona tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej przebytej choroby (zaświadczenie lekarskie) lub kontuzji- trwającej ponad miesiąc bądź udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej za zgodą Zarządu KKS Czarni Sosnowiec w terminie 10 dniu od zakończenia choroby/kontuzji.

 3. Członkowie Akademii Piłkarskiej którzy zalegają z płatnościami przez okres 3 miesięcy będą automatycznie skreśleni z listy zawodników.

 4. w przypadku nie zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc trener prowadzący wykreśla danego zawodnika/-czkę z listy członków Akademii Piłkarskiej. Wobec powyższego ponowne przyjęcie zawodnika/-czkę w poczet członków Akademii Piłkarskiej, a co za tym idzie na zajęcia treningowe jest możliwe poprzez uregulowanie zaległości oraz uiszczenie opłaty za następny miesiąc z góry.

 5. W przypadku zalegania z płatnościami składek członkowskich Zarząd klubu lub osoba upoważniona ma prawo wysłać ponaglenie dotyczące uregulowania opłat.

 1. Zasady opłacania składek w przypadku rodzeństwa trenującego w Akademii Piłkarskiej:

  a) dwoje dzieci- 1 dziecko 60zł, 2 dziecko 30zł

  b) troje dzieci – 1 dziecko 60zł, 2 dziecko 60zł, 3 dziecko-gratis

8. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, rodzic zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie lub mailowo.

 

§2. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodników/-czek AP KKS Czarni Sosnowiec

  1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu muszą zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera - koordynatora Akademii Piłkarskiej.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l5-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zapoznania ze statutem klubu dostępnym w sekretariacie klubu.

 

 

§3. Postanowienia Końcowe

1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

2. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłaty członkowskiej w zależności od sytuacji- po uprzednim poinformowaniu rodziców/opiekunów.

3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktu regulaminu jest podstawą do ustania członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie statut klubu KKS Czarni Sosnowiec bądź uchwała Zarządu KKS Czarni Sosnowiec.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Najnowsza galeria

2007 czesc 1
Ładowanie...

Losowa galeria

Drużyna rocznika 97/98 rocznik ligowy
Ładowanie...